Get round to là gì?

GET AROUND TO là gì

Ý nghĩa cụm động từ GET ROUND TO là đi vòng tới

GET AROUND TO là gì

1/ Cuối cùng cũng thành công nhờ nỗ lực làm gì đó

Ex: It always takes me ages to GET AROUND to replying to letters.

Nó chiếm của tôi một khoản thời gian dài để thành công phản hồi lại các lá thư.

2/ Để làm điều gì đó mà bạn đã dự định làm từ lâu

Ex: I still haven’t got around to fixing that tap.

Tôi vẫn chưa sửa được cái vòi đó.

Ex: I intended to tidy the flat at the weekend, but I didn’t get round to it.

Tôi dự định dọn dẹp căn hộ vào cuối tuần, nhưng tôi đã không hoàn thành nó.

Ex: It’s been at the back of my mind to call José for several days now, but I haven’t got round to it yet.

Tôi đã nghĩ đến việc gọi điện cho José từ vài ngày nay, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

Ex: He never did get around to putting up the shelves.

Anh ấy không bao giờ loanh quanh để xếp các kệ hàng.

Ex: After weeks of putting it off, she finally got around to painting the bedroom.

Sau nhiều tuần gác lại, cuối cùng cô cũng bắt đầu sơn phòng ngủ.

Ex: Did you get round to doing the shopping?

Bạn có đi mua sắm được không?

Cụm từ liên quan

 • ation
 • act/do sth on your own responsibility idiom
 • activity
 • ADL
 • agency
 • ant
 • fait accompli
 • feel
 • fling yourself into sth
 • get round to sth
 • give yourself over/up to sth
 • go about sth
 • hand
 • step up
 • stop the rot idiom
 • stuff
 • taken
 • talk
 • talk the talk idiom
 • up to

Cụm động từ đi với GET

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*