Get along with là gì?

Get along with là gì?

Get along with là gì?

1/ Có quan hệ tốt với ai đó

Ex: I don’t GET ALONG WITH my sister- we have nothing in common.

Tôi không thân với chị của mình, chúng tôi không có điểm chung.

Get along with là gì?

2/ Xử lý

Ex: How are you GETTING ALONG WITH the training course?

Bạn sẽ xử lí khóa đào tạo ấy như thế nào?

Ex: I don’t really get along with my sister’s husband.

Tôi không thực sự hòa hợp với chồng của em gái tôi.

Từ và cụm từ liên quan

 • balancing act
 • be left holding the baby idiom
 • bear up
 • bite
 • bite off more than you can chew idiom
 • cut
 • hand
 • head
 • hold
 • keep body and soul together idiom
 • keep the wolf from the door idiom
 • keep your head above water idiom
 • keep/hold your end up idiom
 • live (from) hand to mouth idiom
 • manage
 • stride
 • subsist
 • subsistence
 • take sth in your stride idiom
 • wolf

Cụm từ đi với GET

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*