Get ahead

Get ahead là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get ahead trong tiếng anh là gì? 1/ Tiến bộ, tiến hành Ex: Nowadays, you need IT skills if you want to GET AHEAD. Ngày […]

Get across là gì?

Get across là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET ACROSS 1/ Giao tiếp, truyền đạt thành công Ex: I just couldn’t GET my message ACROSS at the meeting. […]