GET TO là gì

Get to là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa của cụm từ GET TO 1/ Tức giận Ex: Don’t let her GET TO you; she’s in a bad mood. Đừng để cô […]

GET AROUND TO là gì

Get round to là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET ROUND TO là đi vòng tới 1/ Cuối cùng cũng thành công nhờ nỗ lực làm gì đó Ex: […]

Get out of là gì?

Get out of là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

GET OUT OF nghĩa là gì? 1/ Tránh làm thứ gì đó mà bạn không muốn làm Ex: I said I wasn’t feeling well and […]