GET IN là gì

Get in là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET IN là gì? 1/ Sắp xếp cho ai đó làm việc trong nhà của bạn Ex: The air conditioning […]

Get down là gì?

Get down là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET DOWN 1/ Làm ai đó buồn, thất vọng, kiệt sức Ex: The miserable weather in winter really GETS me […]

GET BY ON LÀ GÌ

Get by on là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get by on nghĩa là gì? 1/ Quản lý 1 số lượng tiền nhất định Ex: It’s hard to GET BY ON my salary. Thật […]

GET AWAY WITH LÀ GIÀ?

Get away with là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm từ GET AWAY WITH 1/ Không bị bắt, bị chỉ trích hoặc bị trừng phạt vì đã làm sai điều gì đó […]

Get away là gì?

Get away là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET AWAY 1/ Trốn thoát Ex: The robber GOT AWAY in a stolen car, which the police later found abandoned. […]

Get at là gì?

Get at là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa của cụm từ GET AT 1/ Chỉ trích Ex: His boss is always GETTING AT him for arriving late. Ông chủ luôn chỉ […]

Get along là gì?

Get along là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get along là gì? 1/ Có quan hệ tốt với Ex: Why don’t you two GET ALONG? You’re always arguing. Tại sao hai bạn không […]

Get ahead

Get ahead là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get ahead trong tiếng anh là gì? 1/ Tiến bộ, tiến hành Ex: Nowadays, you need IT skills if you want to GET AHEAD. Ngày […]

Get across là gì?

Get across là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET ACROSS 1/ Giao tiếp, truyền đạt thành công Ex: I just couldn’t GET my message ACROSS at the meeting. […]