Nếu bạn đã từng thắc mắc Make Up là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

MAKE UP NGHĨA LÀ GÌ?

Make up có cách đọc là nổi từ Make /meɪk/ với từ up /ʌp/ bằng âm /k/.

make up là gì
Hình ảnh minh họa Make up trong Tiếng Anh

Make up là một cụm động từ khá thông dụng trong tiếng anh với nhiều nghĩa khác nhau, cụ thể:

Make up: hòa giải, dàn hòa với, làm lành với ai đó sau những cuộc tranh luận hoặc cãi vã. Chúng ta có Idiom : “Kiss and make up” mang nghĩa là “Gương vỡ lại lành”.

Ví dụ:

 • Linda, I think you should make up with Alex. You can’t be mad at him forever.
 • Linda, tôi nghĩ bạn nên làm hòa với Alex. Bạn không thể lúc nào cũng bực bội với anh ấy.

 

 • My parents are always arguing, but they make up again very quickly.
 • Bố mẹ tôi luôn luôn tranh cãi, nhưng hộ làm lành với nhau rất nhanh sau đó.

 

 • I’m sorry, let’s kiss and make up.
 • Tôi xin lỗi, hãy làm lành nhé.

Make up one’s face : trang điểm

Ví dụ:

 • Lan went to her room then she made her face up.
 • Lan đã đi đến phòng cô ấy và sau đó cô ấy trang điểm khuôn mặt cô ấy.

 

 • My sister makes herself up everyday.
 • Chị tôi trang điểm mỗi ngày.

Make up: sáng tạo hoặc bia ra một câu chuyện gì đó

Ví dụ:

 • She always makes up a story for going to school late.
 • Cô ấy bịa ra một câu chuyện cho việc đi học muộn.

 

 • Alex made up an excuse for breaking the vase.
 • Alex nói lời xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa.

Make up for: bồi thường, đền bù, cung cấp một điều gì tốt hơn cho những sai lầm đã làm.

Ví dụ:

 • I give her a teddy bear to try to make up for my fault.
 • Tôi tặng cô ấy một con gấu bông để đền bù lỗi lầm của tôi.

 

 • If I were you, I would send him a present to make up for being late.
 • Nếu tôi là bạn, tôi sẽ gửi anh ấy một món quà để đền bù việc đã đến muộn.

Make up the bed: dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp

Ví dụ:

 • If you make up the bed, I will buy this ball for you.
 • Nếu con dọn dẹp sạch sẽ, mẹ sẽ mua quả bóng kia cho con.

 

 • Can you make up the bed, please?
 • Bạn có thể dọn dẹp ngăn nắp không, làm ơn.

Make up one’s mind: đưa ra quyết định gì đó.

Ví dụ:

 • I can’t make up my mind about us. Can you give me some advice?
 • Tôi không thể đưa ra quyết định về chúng ta. Bạn có thể đưa cho tôi vài lời khuyên không?

 

 • Peter made up his mind to ask Paloma to marry him.
 • Peter quyết định việc cầu hôn Paloma.

Make up to: Tỏ ra thân thiện với ai đó hoặc nói những lời tốt đẹp để có lợi cho bản thân.

Ví dụ:

 • I have to make up to my boss if I want to be promoted early.
 • Tôi phải tỏ ra thân thiện với ông chủ của tôi nếu tôi muốn thăng chức sớm hơn.

 

 • Linda is making up to her mother to buy her this bike.
 • Linda đang nịnh mẹ cô ấy để được mua chiếc xe đạp kia.

Make up: Chuẩn bị hoặc sắp xếp một thứ gì đó bằng cách đặt những thứ khác nhau lại với nhau.

Ví dụ:

 • Can you make up a list of all students that pass the exam?
 • Bạn có thể lập một danh sách tất cả học sinh đỗ bài kiểm tra không?

 

 • The maid will make up my room later.
 • Người giúp việc sẽ sắp xếp lại căn phòng của tôi sau ấy mà.

Make up: Làm cho số lượng một cái gì đó chính xác hơn.

Ví dụ:

 • I have 17000 VND and I need 20000 VND but my parents have promised to make up the difference.
 • Tôi có 17000 và tôi cần 20000 nhưng bố mẹ tôi đã hứa sẽ cho tôi khoản tiền chênh lệch đó.

 

 • Alex and Nam were only invited to make up numbers.
 • Alex và Nam chỉ được mời để đủ số lượng.

Make up: giảm bớt hoặc thay thứ một thứ gì đó, thường là thời gian hoặc công việc mà đã mất.

Ví dụ:

 • I hope that I can make up time by staying with you more.
 • Tôi hi vọng tôi có thể bù đắp thời gian bằng cách ở bên bạn nhiều hơn.

 

 • You must make up the work you missed.
 • Ban phải bù đắp công việc mà bạn đã bỏ lỡ.

MỘT SỐ CỤM TỪ HOẶC TỪ KHÁC ĐỒNG NGHĨA VỚI MAKE UP

Cụm từ/ Từ

Nghĩa

Ví dụ

to decide to do something

Quyết định làm gì

 • I decided to study hard to pass the exam.
 • Tôi quyết định là sẽ học hành chăm chỉ để đỗ bài kiểm tra

make one’s peace with somebody

be reconciled with somebody

to be friends again with somebody

to patch things up with somebody

Làm hòa với ai đó

 • We have to reconcile them with each other.
 • Chúng tôi phải giúp họ giảng hòa với nhau

.

 • I was friends again with Minh after he had apologized to me.
 • Tôi làm hòa với Minh sau khi anh ấy xin lỗi tôi.

to compensate somebody for something

to pay damages to somebody

Bồi thường cho ai đó

 • I compensate him for losing his book.
 • Tôi phải bồi thường anh ấy vì làm mất cuốn sách của anh ấy.

to tidy up

dọn dẹp

 • My mother always tidies up our house at 7.00 a.m.
 • Mẹ tôi luôn dọn dẹp nhà chúng tôi vào 7 giờ sáng.

Trên đây là bài viết giải đáp cho bạn Make Up Là Gì. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *