Nếu bạn đã từng thắc mắc Live On là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

LIVE ON NGHĨA LÀ GÌ?

“Live On” là một cụm động từ trong tiếng Anh (Phrasal verb). Được dùng khá phổ biến và có nghĩa khá dễ hiểu. “Live On” dùng để chỉ việc sống dựa trên điều gì đó (chủ yếu nói đến tiền bạc và thức ăn), những thứ cơ bản phục vụ cho cuộc sống. Từ này cũng được ứng dụng khá nhiều. Có nghĩa cụ thể hơn Depend on nên bạn có thể cân nhắc và áp dụng. Tham khảo thêm qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ:

  • I live on 150$ a month.
  • Tôi sống với 150$ mỗi tháng.

Về cách phát âm. “Live On” có cấu tạo đơn giản từ động từ LIVE – sống và giới từ ON. Không khó để bạn có thể phát âm đúng và chuẩn cụm từ này. Bạn có thể đọc nối ending sound (âm kết thúc) /v/ của LIVE với từ ON để tạo ngữ điệu tự nhiên và uyển chuyển hơn. Hãy luyện tập thật nhiều bằng cách nghe và lặp lại phát âm của “Live On” qua các tài liệu uy tín. Như vậy bạn sẽ có thể nhanh chóng hiểu và chuẩn hóa phát âm của mình hơn.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA “LIVE ON” TRONG CÂU TIẾNG ANH

Cấu trúc đi kèm với “Live On” phổ biến nhất là :

Live On something

Trong đó, something thường là dạng danh từ, cụm danh từ chỉ tiền bạc hoặc đồ ăn. Bạn có thể tham khảo thêm qua các ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

  • I more or less live on pasta.
  • Tôi ít nhiều sống bằng mì ống.

 

  • Nearly 5 millions of Moscow’s 33 million people live on less than 2$ a day.
  • Gần 5 triệu người trong 33 triệu dân của Moscow sống dựa trên ít hơn 2 đô mỗi ngày.

Có thể hiểu rằng khi dùng “Live On” thì danh từ chỉ tiền bạc sau đó có thể dịch thành mức sinh hoạt phí. Không được sử dụng “Live On” với dạng doing. Phụ thuộc vào một hành động nào đó bạn sử dụng cấu trúc DEPEND ON.

MỘT SỐ CỤM TỪ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN “LIVE ON” TRONG TIẾNG ANH

Chúng mình đã tổng hợp lại trong bảng dưới đây một số từ vựng đồng nghĩa, cùng chủ đề với “Live On” trong tiếng Anh để bạn có thể tham khảo thêm và sử dụng. Bạn có thể tự tìm kiếm thêm nhiều từ vựng khác sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Bạn nên chú ý hơn đến cách phát âm và cách dùng cụ thể của mỗi từ để tránh sai sót.

Từ vựng

Nghĩa của từ

Depend on

Phụ thuộc vào

Base on

Dựa trên

Subsistence

Sinh hoạt phí

Consumption

Tiêu dùng

Income

Nguồn thu nhập

Trên đây là bài viết giải đáp cho bạn Live On Là Gì. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *