Off Là Gì? Cấu Trúc & Cách Sử Dụng Off Đúng Nhất

Nếu bạn đã từng thắc mắc Off là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình. “OFF” NGHĨA LÀ GÌ? “Off” trong […]

Read More

Type Là Gì? Cấu Trúc & Cách Sử Dụng Type Đúng Nhất

Nếu bạn đã từng thắc mắc Type là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình. TYPE CÓ NGHĨA LÀ GÌ? Trong […]

Read More