Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin trong bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai đề tài mà bạn lựa chọn từ những nguồn thông tin đáng tin cậy. Ngoài ra đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin còn gợi ý đến bạn về những quy định trong cách thức trình bày tiểu luận tại nhiều trường đại học sao cho chuẩn nhất.

Table of Contents

Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Tên đề tài: Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trên bộ dữ liệu sinh viên đại học phục vụ công tác cố vấn học tập tại Trường đại học Công nghệ TPHCM.

CHƯƠNG 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết về chủ đề nghiên cứu phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin về khai phá dữ liệu

Giới thiệu chương 1

 • Tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu
 • Quy trình phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu
  • Tìm hiểu lĩnh vực áp dụng và xác định bài toán
  • Thu thập và tiền xử lý dữ liệu
  • Định nghĩa chi tiết về khai phá dữ liệu
  • Trình bày tri thức đã được phát hiện
  • Ứng dụng tri thức phát hiện

Giải pháp khai phá dữ liệu

Vấn đề nghiên cứu của phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu

Các lĩnh vực ứng dụng của phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu

Kỹ thuật khai phá luật kết hợp

 • Lý thuyết về luật kết hợp
 • Định nghĩa luật kết hợp
 • Một số hướng tiếp cận trong khai phá luật kết hợp

Kỹ thuật khai phá cây quyết định

Tổng kết chương 1

Chương 1 trong đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin đã tóm tắt được cơ sở lý thuyết liên quan đến phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, nêu bật các ý tưởng chính trong hai kỹ thuật khai phá đã được đề cập.

CHƯƠNG 2: Bài toán cố vấn học tập và đặc trưng bộ dữ liệu sinh viên tại trường đại học công nghệ TPHCM

2 bài toán cố vấn đặc trưng bộ dữ liệu được trình bày trong đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin.

Những vấn đề về cố vấn học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Công nghệ TPHCM.

 • Tổ chức hệ thống cố vấn học tập
 • Vai trò quan trọng của cố vấn học tập
 • Cố vấn học tập có nhiệm vụ gì?
 • Nhiệm vụ chung của cố vấn học tập
 • Nhiệm vụ cụ thể

Bài toán cố vấn học tập tại trường Đại học Công nghệ TPHCM

 • Vấn đề thực tế xung quanh bài toán
 • Phát biểu bài toán
 • Mục tiêu và ý nghĩa của bài toán
 • Sơ đồ tổng quát thực hiện 2 bài toán

Đặc trưng dữ liệu sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM

 • Hệ thống quản lý đào tạo sinh viên trong quá trình học tập
 • Mô tả một phần cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên dựa trên những thông tin đã thu thập.

Tổng kết chương 2

Chương 2 trong đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin đã tóm tắt các vấn đề liên quan đến cố vấn học tập và đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Công nghệ TP HCM, phát biểu 2 bài toán cố vấn học tập cụ thể, xác định mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn của 2 bài toàn. Từ đó đưa ra sơ đồ thực hiện giải bài toán.

CHƯƠNG 3: Ứng dụng thử nghiệm giải bài toán cố vấn học tập tại trường Đại học công nghệ TPHCM

Thử nghiệm giải bài toán trên các dữ liệu lớn

Tổng quát một số công cụ khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức

 • Weka
 • SQL Data Mining
 • Ngôn ngữ R
 • Quy trình thực hiện khai phá dữ liệu sinh viên và phát hiện tri thức với bài toán cố vấn học tập tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM.
 • Khai phá dữ liệu bằng luật thông qua giải bài toán 1

Khai phá dữ liệu giải bài toán 2 bằng kỹ thuật cây quyết định

 • Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin đã nêu được cơ sở lý thuyết liên quan đến phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu. Cùng với hai phương pháp được kiến nghị trong khai phá dữ liệu cơ bản là luật kết hợp và cây quyết định.
 • Hơn nữa nội dung trong đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin còn đề cập đến những hạn chế còn tồn tại trong công tác cố vấn học tập, thu thập dữ liệu quản lý đào tạo sinh viên Đại học Công nghệ TPHCM . Từ đó đề xuất được bài toán mà mục tiêu là trợ giúp cho các hoạt động cố vấn học tập.

Song song với việc cung cấp đầy đủ nội dung thiết yếu trong đề cương luận văn thạc sĩ, bạn cần phải đảm bảo bài viết của mình được trình bày hợp lý và logic nhất. Từ đó, giúp người đọc am hiểu sâu hơn về đề tài nghiên cứu của bạn. Nếu bạn vẫn chưa biết cách trình bày luận văn thu hút, hãy tham khảo đề cương luận văn thạc sĩ để làm tài liệu tham khảo cho mình ngay nhé!

Hình thức trình bày chuẩn mẫu

Mẫu bìa đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ TPHCM

Độ dài của đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Trang bìa

 • Tên tổ chức, cơ quan quản lý đề tài: Viết in hoa, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 14. Tên đơn vị các cấp trên in thường, đơn vị quản lý đề tài in đậm.
 • Tên tác giả: Đầy đủ họ và tên bằng chữ in hoa. Kiểu chữ đứng, đậm cỡ chữ 16, khoảng từ 1/4 hoặc 1/3 chiều dọc trang bìa.
 • Tên đề tài: Viết in hoa, kiểu chữ đậm, cỡ chữ 20. Phân bổ tên đề tài ở giữa cân đối, không nên dài quá ba dòng.
 • Tên loại, cấp độ và số hiệu đề tài: Chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 14. Vị trí ở khoảng 3/5 chiều dọc trang bìa.
 • Tên người hướng dẫn khoa học: Cụm từ “Người hướng dẫn khoa học:” bằng chữ in thường, đứng, cỡ chữ 14. Viết họ tên của người hướng dẫn khoa học bằng chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14, khoảng 2/3 chiều dọc trang bìa.

Nội dung chính của đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Từ Lời mở đầu cho đến Kết luận được giới hạn bao gồm. Trong đó:

 • Lời mở đầu: 1 trang
 • Chương 1: 4 trang
 • Chương 2: 14-16 trang
 • Chương 3: 3 trang
 • Kết luận: 1 trang

 Quy định định dạng trang

 • Khổ trang: A4
 • Canh lề trái, lề phải, đầu trang và cuối trang: 2,5 cm
 •  Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13
 • Cách dòng (Line Space): 1.5
 • Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.

Đánh số trang

 • Từ trang bìa đến trang Mục lục đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv…), canh giữa ở đầu trang.
 •  Từ Lời mở đầu đến Tài liệu tham khảo đánh theo số (1,2,3…), căn giữa ở đầu trang.
 • Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… Ở phần header và footer.

Đánh số các đề mục

CHƯƠNG 1……………

CHƯƠNG 2………..

CHƯƠNG 3……..

Đánh số sơ đồ, bảng, hình, đồ thị

 • Các công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ… để minh họa. Số chương ghi đầu, tiếp theo là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.
 • Ví dụ:  Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2).

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếp

 • Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn: Ví dụ 1. Nguyễn văn Q (2005): “Đoạn cần trích dẫn”
 • Nếu nhiều tác giả: Ví dụ 2. Nguyễn Hữu L, Huỳnh thị N L (2009): “Đoạn cần trích dẫn”
 • Trích dẫn trực tiếp từ các nguồn như báo, sách,… không có tác giả cụ thể: Ví dụ 3. “Đoạn cần trích dẫn” (“Tên báo cáo, sách”, năm, nhà xuất bản, trang)

Trích dẫn gián tiếp

 • Nêu nội dung trích dẫn trước, tên tác giả và năm xuất bản được ghi trong ngoặc đơn: Ví dụ 1.“Nội dung trích dẫn”  (Nguyễn Văn A, 2010)
 • Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC: Ví dụ 2.“Tên đề tài nghiên cứu” (Nguyễn Văn C, Trần Thị B, Tôn Thị H, 2015)

Trên đây là mẫu đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin chi tiết giúp bạn dễ dàng lựa chọn được đề tài mang tính thực tiễn cao trong xã hội và nắm rõ bố cục, hình thức, biết sắp xếp các luận điểm cần có để gây ấn tượng cho người đọc.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy bản thân không đủ thời gian để hoàn thành tốt phần luận án này, đừng ngần ngại hãy liên hệ với Luận văn 1080 bất cứ lúc nào. Bên cạnh các mẫu đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hay và ý nghĩa, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê ở TPHCM, cam kết mang đến cho bạn một sản phẩm chất lượng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *