Get at là gì?

Get at là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa của cụm từ GET AT 1/ Chỉ trích Ex: His boss is always GETTING AT him for arriving late. Ông chủ luôn chỉ […]

Get along là gì?

Get along là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get along là gì? 1/ Có quan hệ tốt với Ex: Why don’t you two GET ALONG? You’re always arguing. Tại sao hai bạn không […]

Get ahead

Get ahead là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get ahead trong tiếng anh là gì? 1/ Tiến bộ, tiến hành Ex: Nowadays, you need IT skills if you want to GET AHEAD. Ngày […]

Get across là gì?

Get across là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET ACROSS 1/ Giao tiếp, truyền đạt thành công Ex: I just couldn’t GET my message ACROSS at the meeting. […]